Om boken

En innehållsrik bok om hur och varför vi behöver odla ekologiskt med naturen som läromästare. Den är en kunskapsbank och en inspirationskälla som uppmuntrar till ekologisk och lokal mat. 

I bokens bilagedel finns tio faktatabeller. De utgör ett utmärkt uppslagsverk när du planerar dina odlingar – till exempel vilka växter som passar bra att odla tillsammans.

272 sidor – 105 illustrationer – 43 foton

Lätt att odla naturligt